Fakta o hazardu v České republice

Základní porovnání s EU

Počet obyvatel ČR: přes 10,5 mil. - tedy 48x méně než EU
Počet obyvatel EU: přes 500 mil.

Rozloha ČR: 79.000 Km2 - tedy téměř 56x méně než EU
Rozloha EU: 4.422.773 km2

ČR : EU = 6,5:1 v počtu heren a kasín

ČR, která je počtem obyvatel 48x menší než celá EU a zaujímá jednu 56-tinu její celkové rozlohy má tedy 6,5x více heren a kasín než celý zbytek EU dohromady!

Dovedeme-li tento propočet do důsledku, je s ohledem na počet obyvatel hustota výskytu harazdních provozoven v ČR oproti zbylé EU 312x vyšší!

Porovnání počtů obyvatel a kasín v hlavních městech Evropy:

Praha ... počet obyvatel: 1mil., počet kasín: 99 (počet v 1.čtvrtletí 2010–číslo se stále zvyšuje!)
AKTUALIZACE: K 9. měsíci roku 2011 je v Praze již 195 kasín a k tomu 1053 heren!

A čísla díky aktivitě Min. Financí a jeho ignorování loterijního zákona stále stoupají... Každým dnem přibývají další a další povolení...

Město Počet obyvatel Počet kasín
Londýn 7,4 mil. 29
Moskva 10,5 mil. 29 (od roku 2007 postupně rušeny až k nule)
Vilnius 550 tis. 9
Riga 750 tis. 9
Varšava 1,7 mil. 7
Dublin 500 tis. (město)
1,6 mil. (aglomerace)
7
Bratislava 432 tis. 3
Tallinn 412 tis. 3
Budapešť 1,71 mil. 2
Bern 130 tis. 1
Brusel 1 mil. 1
Helsinki 560 tis. 1
Madrid 3,3 mil. 1
Stockholm 1,25 mil. 1
Vídeň 1,7 mil. 1
Oslo 812 tis. 0

Každý čech průměrně již v roce 2007 prohrál za rok okolo 13.000 Kč. Do této částky je přitom statisticky zahrnut každý občan ČR, hrající i nehrající, včetně novorozenců, důchodců atd. Tato částka se samozřejmě logicky také každoročně podstatným způsobem zvyšuje – v současné době je někde okolo 15.000 Kč.

V souvislosti s tím bych rád udělal takovou „sondu“ do obdobných statistik z Kanady, kde ve chvíli, kdy došlo k nárůstu takto prosázené roční částky na osobu v průběhu šesti let ze 120 dolarů na 320 dolarů, začal být tento fakt považován za velmi varovný a alarmující a v tomto smyslu byly učiněny kroky k tomu, aby byl tento patologický jev potlačen a situace se dále nezhoršovala. Dovolím si upozornit na rozdílnost finančních a existenčních poměrů v ČR a v Kanadě a zároveň na fakt, že i přes tuto rozdílnost se prosázená částka „na hlavu“ v Kanadě ani nepřiblížila té české!

Velmi zajímavá a zarážející čísla se dozvíme také, zkoumáme-li počet lidí, připadajících na jeden hrací automat. Již v letech 2007-2008 to bylo celorepublikově 170 lidí na 1 automat, v Brně pak dokonce 98 lidí na 1 automat!!! V současné době jsou ta čísla již zase citelně horší a tak nás nemůže nenapadnout otázka: „Kam až tuto statistiku chceme dovést? K tomu, aby nakonec v ČR připadal na každého občana 1 přístroj? Nebo dva?“ Přes předchozí sarkastické odlehčení této drsné statistiky je potřeba za ní udělat velký a tlustý vykříčník! Pro porovnání se můžeme podívat na Francii, kde připadá 18.000 lidí na jeden automat!

V roce 2009 Češi prosázeli 128 miliard korun, o 13,9% více než v roce 2008! Vzhledem k neustálému nárůstu v tomto nebezpečném odvětví a neexistenci účinných regulačních mechanismů lze očekávat minimálně stejný nárůst i v letech následujících.

Vývoj v oblasti hazardní legislativy však místo směru regulačního nabral spád výrazně nebezpečnější a tam, kde obce vyhláškami začaly regulovat hazard na svém území, začalo Ministerstvo financí houfně a bez ohledu na legislativu povolovat mnohonásobné množství nebezpečnějších videoloterijních terminálů, čímž výrazně vzroste podíl závislých na tvrdém hazardu! Tyto skutečnosti ostatně potvrdil i ombudsman JUDr.Varvařovský, primátor Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc, Ústavní soud v několika rozhodnutích v roce 2011, Ministerstvo Vnitra, Vláda svým Usnesením č.156 ze 14.3.2012 a další zúčastnění.

Výše uvedená čísla jsou navíc ryze oficiální, reálná jsou více než pravděpodobně ještě výrazně vyšší.

A jak se stalo, že jsou ta čísla pro ČR tolik nelichotivá? Zde naleznete indicie k odpovědi:

Mezinárodní srovnání legislativy a přístupu k hazardu

Slovensko

Na Slovensku platil do rozdělení republiky stejný zákon jako u nás, v roce 2005 bylo novelou čislo 171/2005 Sb. o hazardnych hrach povolovaní VHP vyrazně zpřisněno a rozšiřovaní nových technických her je aktivně bráněno. V provozu jich je proto asi jen 50 ks v přisném kasinovém režimu (identifikace sázejiciho, evidence výher, kontroly…) včetně progresivního zdanění.

Francie

Ve Francii je provozovaní hazardních her značně ztiženo. Hazardní hry jsou povolovány pouze do kasín, ve kterych jsou umistěny i VHP a vstup je přisně zakázan mistnim občanům, kteři mohou hrát pouze v kasinu jiného města. Kasin je zde celkově jen kolem 30, slouží především turistům, kteři přinášejí podstatnou čast přijmů.

Rusko

V Rusku plati od 1. 1. 2007 zákon, který měl za cil výrazně omezit dosavadní nekontrolovaný boom hazardnich her. Všechny hazardní hry jsou v Rusku zakázány, vyjímku budou tvořit pouze čtyři herní zóny v nerozvinutých oblastech Ruska a provozovatelem může byt pouze ruská společnost. Zakonodárci při jejich stanovení brali v potaz atraktivitu pro zahranični turisty a dostatečnou vzdálenost od ruské metropole. Vybrané zóny by měly z hazardnich her ekonomicky profitovat a měly by podpořit jejich ekonomicky rozvoj.

USA

V USA je hazardní hraní v některých statech uplně zakázano, ve většině přisně regulováno a vyjimkou jsou pouze hazardní ráje Las Vegas, Atlantic City a některé indianské rezervace. Na podzim roku 2006 přijal americky kongres zákon, kterým je zakázano internetové hraní na principu zákazu umožňovat bankám pro toto hraní bezhotovostni převody. Podobně postupují napřiklad v Australii, na Novém Zelandu a Anglii.

Německo

V SRN si provozovaní hazardních her regulují jednotlivé spolkové země, ale musí respektovat cile a zakladní ustanovení statní smlouvy o loteriích, která ukladá obranu před nadměrným hraním, bráni zneuživaní hračskych pudů k soukromým ziskům a zajišťuje standardy dozoru. Na udělení povoleni není pravní nárok. Německo sice patří k nejbenevolentnějším evropským zemím, ale hazardní hry se tam daří držet na podstatně nižší úrovni než v ČR, od ledna 2007 zakázali on-line sazení.

Rakousko

Podobná situace je také v Rakousku, kde má ale povolování hazardnich her v rukou Ministerstvo financí. V Rakousku existují pouze dva soukromí podnikatelé, pracující pod statním dohledem a je tam pouze 12 kasín. Hazardní hry s nízkými vklady včetně VHP jsou ze statního monopolu vyjmuty a povolují je zemské předpisy.

Ostatní země

Ve všech evropských zemích a většině vyspělých zemí světa jsou hazardní hry podstatně více regulovány než u nás. Například v Norsku má monopol stát, v Irsku a dalších zemích jsou z hlediska našeho přístupu zcela zakázány, i většina totalitních režimů si na jejich provozování udržuje statní monopol. V zemích jako Saudská Arábie nebo Indonesie jsou loterie úplně zakázány. Principy organizace hazardních her v zahraničí vycházejí z potlačování konkurence, která ze své podstaty zvyšuje nabídku a podněcuje ke spotřebě. Ve většině států existuje pouze jediný provozovatel, monopol současně omezuje nabídku, usnadňuje kontrolu státem a umožňuje aktivní ochranu hráčů před závislostí. Ve světě proto neexistuje případ totálně neregulovaného a konkurenčního trhu hazardních her, s výjimkou několika tzv. herních rájů, které jsou ale pod přímým státním dozorem. Vlády totiž nejsou ochotny akceptovat sociální důsledky provozování hazardních her.

A jaký je vývoj a situace v oblasti hazardu za posledních 21 let v ČR?

  • vlivem obrovsky silné „herní lobby“ upravuje veškerý hazard v ČR již 21 let prakticky nefunkční, nevyhovující a nedostatečný zákon č.202/1990 Sb. Je nutno upozornit, že kdyby Ministerstvo financí i tento slabý a nedostatečný zákon dodržovalo, nenastalo by zdaleka tolik problémů, které jeho nedodržování způsobilo.
  • každý sebemenší smysluplný pokus o změnu či doplnění tohoto „legislativního hybridu“ je herní lobby důsledně bojkotován za použití JAKÝCHKOLI prostředků
  • jakékoli posílení pravomoci obcí a měst v oblasti hazardu je také systematicky ze stejného směru blokováno a obce a města tak donedávna mohly za daného stavu věcí často jen bezmocně přihlížet, jak jim hazard se svými následky (patologické hráčství a jeho sociální důsledky pro celé rodiny i společnost, zvýšená kriminalita, praní špinavých peněz, lichva, distribuce drog atd.) nekontrolovaně bují v ulicích. Obce, které se rozhodly s MF o své právo bojovat, se musely prostřednictvím Ústavního soudu s MF dlouze soudit a ani po vítězném soudním tažení Ministerstvo financí, vedené Miroslavem Kalouskem, nehodlá reálný stav v jejich obcích měnit a vymlouvá se na nesmyslnosti typu arbitrážní ze strany firem, jejichž podnikání je jednoznačně zemi škodlivé a vytvářející patologické jevy ve společnosti. Výsledkem tohoto neskutečného stavu je, že jediné obce, které si reálně v tuto chvíli prosadili vlastní regulaci hazardu, jsou obce Chrastava a Františkovy lázně. Ostatní musí jít cestou ústavní stížnosti, s čímž každé obci rádi pomůžeme my, občanské sdružení Brnění, respektive naši právníci. Zde je potřeba říct jednu zásadní informaci: Stačí, když ústavní stížnost podá jedna jediná obec. Na jejím základě pak budou moci regulovat hazard všechny další. Na přípravě již s některými obcemi spolupracujeme.
  • ČR je světovým unikátem i v tom, že přestože hazard přináší každoročně mnohamiliardové sociální následky, byli provozovatelé hazardních firem v našem systému až do roku 2011 osvobozeni od daní! Daňová povinnost byla nahrazena systémem odvodů na „veřejně prospěšné účely“, která byla vedena v natolik benevolentním režimu, že dovolovala provozovatelům hazardu odvádět na tyto účely jen tolik peněz, kolik si sami určili a jen těm subjektům, pro které se sami rozhodli – nejednou tedy do vlastních nadací a občanských sdružení, založených právě za účelem „pročištění peněz z hazardu“ a často s využitím „bílých koňů“
  • Za nehoráznost a drzost některých hazardních společností považujeme jejich odpor k placení daní, který dávaly najevo, když se legislativa schvalovala. Upozorňujeme, že hazardní společnosti v některých zemí vzhledem k následkům jejich „byznysu“ platí daně i 80ti procentní… I za těch zbývajících 20% jsou rády, protože je to pořád více, než ve většině jiných odvětvích opravdového podnikání.
  • Jedna perlička závěrem: Doporučujeme sledovat pokles „mecenášství“ loterijních firem od chvíle, kdy jim je již neukládá zákon... Provozovatelé ze sebe totiž rádi dělají obrovské mecenáše v kulturní, sportovní a sociální oblasti… Doteď to byla však jejich povinnost, kterou i tak plnili s různými „odklony“... Nyní se jejich pravé „mecenášství“ teprve ukáže ve správném světle.
  • Na rozdíl od většiny civilizovaných zemí světa, kde se jde zpravidla směrem zcela opačným, je v ČR od konce roku 2008 zlegalizováno internetové sázení, a to velice podivuhodným způsobem, který v současné době prošetřují orgány činné v trestním řízení i společnosti, zabývající se korupcí.
  • závěrem bychom rádi zdůraznili fakt, který většině veřejnosti uniká a pro každého běžného podnikatele či daňového poplatníka je nepředstavitelný: Hazard v této přebujelé a celosvětově nevídané podobě v ČESKÉ REPUBLICE „kontroluje“ DVANÁCT BEZMOCNÝCH ÚŘEDNÍKŮ! Vítejte v absurdistánu.

copyright (c) 2011 Občanské sdružení OBČANÉ PROTI HAZARDU